KELAMİ VE FELSEFİ AHLÂKA KUR ANİ YAKLAŞIM


YÜRÜK İ.

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22 - 23 Ağustos 2016