Apertura piriformıs, Choana, Os nasale ve Os zygomaticum morfometrisi ve Klinik Önemi: Bir Ön Çalışma


KARACA BOZDAĞ Z., KILIÇ N. , PAMUKÇU A., YÜCEL A. H. , OĞUZ Ö.

20. Ulusal Anatomi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Ağustos 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye