Mekan Tasarımında Bilgilendirme ve Yönlendirme Elamanlarının Incelenmesi, Forum Mersin Örnegi


Bulut D. M. , USLU Ö.

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.37, pp.2557-2579, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 37
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : İDİL Sanat ve Dil Dergisi
  • Page Numbers: pp.2557-2579

Abstract

While there must be at least two people for mutual communication, visual communication rescues humanity from this constraint. Information and guidance signs, infographics, of visual communication tools are so prevalent in our lives, as much as it is in many subjects, it has become almost inevitable to make use of the power of imagery in social spaces. Shopping centers are confronted as social spaces that represent one of the best examples of this. In this study, we aimed to investigate information and guidance signs in shopping centers. Our research universe is limited to Forum Mersin Shopping Center. In the introduction section of the work; information about visual culture, visual communication tools and information design concepts were investigated and visual sources were examined. In the following parts; under the title of usage relation, space relation, color relation and user relation with information and guidance signs were examined. In the findings and discussion section; the effects of them on the domain use cycle were assessed through the fields and standards currently used. According to our research results; it was determined that the electronic information maps which is located in the space are inadequate in number, although information and guidance signs in Forum Mersin are correctly included in the space design as a scale, form, color and graphical design. This article emphasizes the importance of the usage capacity and effectiveness of designing the information and guidance signs that are increasing in value with time as a who leand it is thinked to be a guide to future reviews and the design of spaces. 

Keywords: Infographic, Information Design, Information and Guidance Sign, Space Design, Shopping Center, Forum Mersin

Karşılıklı iletişimin sağlanabilmesi için en az iki kişinin varlığından söz edilmesi gerekirken, görsel iletişim insanoğlunu bu kısıtlamadan kurtarmıştır. Görsel iletişim araçlarından bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının, infografiklerin, hayatımıza bu kadar egemen olması, birçok konuda olduğu kadar, toplumsal mekanlarda imgenin gücünden faydalanmayı kaçınılmaz kılmıştır. Alışveriş merkezleri de bunun en iyi örneklerinden birini temsil eden toplumsal mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, alışveriş merkezlerinde bulunan bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarını araştırmayı amaçladık. Araştırma evrenimiz Forum Mersin Alışveriş Merkezi ile sınırlıdır. Çalışmanın giriş bölümünde; görsel kültür, görsel iletişim araçları ve bilgi tasarımı kavramları ile ilgili bilgiler araştırılmış ve görsel kaynaklara yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde; bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, infografikler, kullanım ilişkisi başlığı altında; mekan ilişkisi, renk ilişkisi ve kullanıcı ilişkisi ele alınmıştır. Bulgular ve tartışma bölümünde; bilgi ve yönlendirme işaretlerinin alan kullanım döngüsü üzerindeki etkileri halihazırda kullanılan alanlar ve standartlar aracılığıyla değerlendirildi. Araştırma sonuçlarımıza göre; Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının, ölçek, form, renk ve grafik tasarım olarak, doğru bir şekilde mekan tasarımına dahil edilmesine karşın, mekan içerisinde konumlandırılan elektronik bilgilendirme haritalarının sayıca yetersiz olduğu tespit edildi. Bu çalışmayla, kullanım kapasitesi ve geçerliliği zamanla artan, değer kazanmakta olan bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının mekan ile bir bütün olarak tasarlanmasının öneminin vurgulanması ve yapılacak tasarımlarda çalışmanın yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, Bilgilendirme Tasarımı, Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları, Mekan Tasarımı, Alışveriş Merkezi, Forum Mersin