Biyosidal Ürün Satıcılarında İş Sağlığı veGüvenliği Uygulamaları ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi


ÖTEGEN V. R. , NAZLICAN E. , AKBABA M. , KURT B., YILMAZ Ö. H.

Ulusararası Mesleksel veÇevresel Hastalıklar Kongresi, 27 - 29 Mart 2017