Girişimcilerin İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Sosyal Ağ Perspektifinde İncelenmesi: Yapı Müteahhitleri Üzerine Bir Araştırma


KILIÇ K. C.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.119-132, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.119-132

Abstract

ABSTRACT 
Social networks provide resources like power, knowledge, capital etc., as well as 
reaching other networks, chance to create, realize and use the opportunity, support by 
giving advice, solving problems and build a reputation. Social relationships and social 
context affects not only entrepreneurs but also entrepreneurs? performance and change 
economic results of entrepreneurship. Thus, social networks support entrepreneurial 
activities, contribute economic and social development. The data used for the study was 
collected by conducting a survey from 109 building contractors in Adana to search the 
role of the social network on chosing strategic alliances at establish stage, first five 
years stage and recent stage. 
Keywords: Entrepreneurship, social networks, social network theory, business start-up 
(business establishment) and development activities
ÖZET 
Sosyal ağlar girişimcilere, güç, bilgi, sermaye gibi kaynakların yanı sıra diğer ağlara 
ulaşma, fırsat yaratma, fırsatları fark etme ve değerlendirme imkanı sağlamakta, tavsiye 
alma, problem çözme konularında destek vermekte, itibar kazandırmaktadır. Böylece 
sosyal ağlar girişimci faaliyetlerini desteklemekte, ekonomik ve sosyal gelişime katkı 
sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, Adana İli?nde faaliyet gösteren 109 yapı 
müteahhidinin kurulum aşamasında, ilk beş yıllık süreçte ve günümüzde 
gerçekleştirdiği iş kurma ve geliştirme faaliyetlerinde sosyal ağların rolü incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Ağlar, Sosyal Ağ Kuramı, İş Kurma ve 
Geliştirme Faaliyetleri