Etilen Glikol+Sülfürik Asit İçerisinde 7075 Aluminyum Alaşımı Üzerinde Aluminyum Oksit Tabakasının Geliştirilmesi


Creative Commons License

ATEŞ S., MUTLU R. N. , DOĞRU MERT B. , YAZICI B.

XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu (EFC Etkinlik No.411), Bayburt, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.444-450

  • Basıldığı Şehir: Bayburt
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.444-450

Özet

Bu çalışmada, 7075 aluminyum (Al) alaşımının korozyon dayanımının arttırılması amacıyla, Al yüzeyindeki oksit tabakasının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 7075 Al’un anot, Pt katot ve Ag/AgCl’nin referans elektrot olarak kullanıldığı üç elektrot sistemine 2 V sabit potansiyel 30 dak. boyunca uygulanmıştır. Elektrolit derişiminin etkisinin belirlenmesi için 0,0;0,1;0,5;0,6;0,7;1,0;1,5 M Etilen Glikol (EG) içeren 0,4 M H2SO4 çözeltileri kullanılmıştır. Oksit ile kaplanmamış ve kaplanmış 7075 Al’un korozyon davranışları %3,5 NaCl içerisinde elektrokimyasal impedans spektroskopisi, akım-potansiyel eğrileri yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; en uygun katkı derişimi 0,5 M EG ‘dır ve bu çözeltide oluşturulan Al2O3 tabakası 7075 Al’un korozyon direncini yaklaşık 20 kat arttırmıştır.

In this study, the development of oxide layer on 7075 aluminum alloy (Al) was aimed in order to increase the corrosion resistance of Al. A conventional three-electrode set up, exposed to atmosphere, was used for 30 minutes at 2 V potential. The 7075 Al, a platinum sheet, an Ag/AgCl were used as anode, counter and reference electrode, respectively. To determine the effect of electrolyte concentrations 0.0;0.1;0.5;0.6;0.7;1.0;1.5 M Ethylene Glycol (EG) containing in 0.4 M H2SO4 are used. The uncoated and coated oxide of 7075 Al corrosion behavior were investigated in 3.5% NaCl by electrochemical impedance spectroscopy,current-potential curves. The results show that; 0,5 M EG is most suitable concentration and the corrosion resistance of 7075 Al has increased about 20 times than Al2O3 which is obtained in this solution.