Ortaokul öğrencilerinin matematiğe karşı tutumları ile matematik öğretmenlerinin sınıf yönetim davranışlarına yönelik algıları arasındaki ilişki (Özeti basılmamıştır)


SADIK F., TOPRAK F.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes