Ortaokul öğrencilerinin matematiğe karşı tutumları ile matematik öğretmenlerinin sınıf yönetim davranışlarına yönelik algıları arasındaki ilişki (Özeti basılmamıştır)


SADIK F. , TOPRAK F.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

  • Basıldığı Şehir: Şanlıurfa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye