Türkiyede İşgücü Piyasası Göstergelerine Etki Eden Şokların Kalıcılığının Analizi


ARISOY İ.

TİSK AKADEMİ, vol.8, no.15, pp.22-41, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 15
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : TİSK AKADEMİ
  • Page Numbers: pp.22-41

Abstract

The aim of this paper is to examine the issue of whether shocks to labor market indicators namely, unemployment, employment, labor force participation rates expressed as aggregated and disaggregated by gender are persistent or transitory by employing a range of unit root tests and long memory analysis for the period 2005:1-2011:11. The results of unit root tests without a structural break are inconclusive. The findings from the unit root test with structural breaks and long memory analysis based on Geweke Porter-Hudak, however, are conclusive, suggesting that shocks will have a permanent effect on the variables under examination.
Bu çal›flman› amac›, 2005:1-2011:11 dönemi ayl›k verileriyle Türkiye’de, hem toplam hem de cinsiyete göre ayrıştırılmış işsizlik, istihdam, iflgücüne katılım oranı gibi işgücü piyasası göstergelerine etki eden şokların kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu birim kök sınamaları ve uzun hafıza analizi vasıtasıyla incelemektir. Bu amaçla, yapısal kırımayı dikkate almayan birim kök sınamaları şokların kalıcılığı konusunda net bir sonuç vermemiş, ancak yapısal kırılmalı birim kök s›nama ve yarı parametrik Geweke Porter-Hudak yöntemine dayanan uzun haf›za analizi sonuçları şokların analize konu değişkenler üzerindeki etkisinin kalıcı olacağını göstermektedir.