Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarda Klinik Bulgular, Ambulasyon, Kardiyak ve Solunum Komplikasyonlarına Etki Eden Faktörler


canatar s. n. , HERGÜNER M. Ö. , besen ş., İNCECİK F. , ALTUNBAŞAK Ş.

54.Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye