Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği


KIRAL G. , çelik c., AKAY Ö.

Akdeniz Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 18 - 20 Ekim 2019