Dış Ortamda Yer Alan Çeşitli Kimyasal Kirliliklerin Etkisinin Değerlendirilmesinde FETAX Testinin Değeri


BOĞA PEKMEZEKMEK A. , BİNOKAY U. S. , ÖZGÜNEN T.

22. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Eylül 1996

  • Basıldığı Ülke: Türkiye