GELENEKSEL VE ORGANİK İNEK SÜTÜ ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIMI


Öztürk H. H.

LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: LAMBERT Academic Publishing
  • City: Beau Bassin-Rose Hill
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Süt ürünleri tüketiminin 2050 yılına kadar kişi başına % 19 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, süt üretimi yoğun enerji tüketen bir süreçtir. Tarımsal üretimden kaynaklanan küresel sera gazı emisyonları ile ilgili kaygılarla birlikte, süt üretiminin artırılmasında; enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, süt işleme endüstrisinin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, süt üretiminde enerji kullanımı konusunda yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. Toplam birincil enerji tüketim değerleri, organik süt üretimi yapan hayvancılık işletmelerinde 2,7 MJ/kg ile süt üretilen geleneksel hayvancılık işletmelerinde 4,2 MJ/kg düzeylerindedir. Toplam birincil enerji gereksinimleri, barınak veya mera sistemlerin kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak değişir. Genel olarak, mera temelli bir süt üretim sistemi kullanılması durumunda, enerji tüketimi % 35 oranında azalır. Standart regresyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında, çeşitli makine öğrenme algoritmalarının kullanılarak, enerji tüketimi değerleri daha doğru olarak tahmin edilebilir. Süt üretiminde enerji tahmin modelleri, üretim sistemi altyapısı ve yönetim uygulamalarındaki değişikliklerin etkisini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.