BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMASI


ERDEM Ö. , YILMAZ A. C.

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFICRESEARCHES, 4 - 06 Ekim 2019