2009-2018 YILLARI ARASI ON YILLIK SÜREÇ İÇİNDE DÜNYA ÇAPINDA MEYDANA GELMİŞ KOLERA SALGINLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


UYAR M., YILDIRIM ÖZTÜRK E. N. , ŞAHİN T. K.

3.ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 12 - 15 Kasım 2019