Effects of Different Salt Concentrations on Leaf Nutrient Content of Strawberries


Kamar R., PAYDAS KARGI S., sarıdaş m. a.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.7, no.1, pp.46-57, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study has been carried out in the Spanish type high tunnel as pot experiment in Çukurova University Horticulture Department, at 2020-2021 growing period. In this study, 112, 36 strawberry genotypes detected in previous years which were found to be positive as a result of crossing studies and also Fortuna cultivar have been used. It has been performed 4 different salt concentrations (1 dS/m-1,5 dS/m-2 dS/m-2,5 dS/m NaCl) and Control (water 0,5 dS/m) without salt application) were applied to plants in this experiment. According to the findings obtained in this research; It has been found that decreased survival rates of plants due to plant exposing salty soils for a long time. It was determined that intense salt accumulation decreased the transport of plant nutrients to the plant by the roots, negatively affected the uptake of nutrients such as N, Mg, Fe, Mn. It has also been determined that the uptake of plant nutrients in strawberries exposed to different salt doses is dependent on genotypes.
Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait İspanyol tipi yüksek tünel altında, saksı denemesi şeklinde, 2020-2021 yetiştiricilik döneminde yürütülmüştür. Bu çalışmada önceki yıllarda yapılan melezleme çalışmaları sonucunda olumlu bulunan 112, 36 No’lu çilek genotipleri ile Fortuna çeşidi kullanılmıştır. Denemede bitkilerine; normal su (Kontrol-0,5 dS/m) ve 4 farklı tuz konsantrasyonu (1 dS/m-1,5 dS/m-2 dS/m-2,5 dS/m NaCl) ile sulama uygulamaları yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; yoğun tuz birikiminin kökler tarafından bitki besin elementlerinin bitkiye taşınmasını azalttığı; N, Mg, Fe, Mn gibi besin elementlerinin alınımını olumsuz etkilediği, uzun süre tuzlu toprağa maruz kalan bitkilerin canlı kalma oranlarının düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca farklı tuz dozlarına maruz bırakılan çileklerde, bitki besin elementlerinin alımının genotiplere bağlı olduğu da belirlenmiştir.