Postmenapozal kadınlarda osteosarkopeni sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi: Ön sonuçlar.


Hamad B., BAŞARAN S. , COŞKUN BENLİDAYI İ.

Türk Romatoloji Kongresi, 20 - 24 Mart 2019