THE IMPACT OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON PRODUCTIVITY: CASE OF TURKEY


Creative Commons License

Serin D., İşcan E.

Verimlilik Dergisi, no.2019, pp.41-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Verimlilik Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-55

Abstract

The emergence and intensive utilization of information and communication technologies (ICTs), which spawned the beginning of the digitization two decades ago, brought economic prosperity and sustained long-term productivity growth. The spread of ICT generates economic growth because it leads to reduction in interaction costs, expansion of information flows and market boundaries. In other words, countries with limited ICT infrastructure encounter several economic problems such as limited information flows, overpriced cost of interaction, reduced market opportunities and thus low incomes. Therefore, technological developments have generated considerable interest among academics and practitioners in recent years. In recent decades, information and communication technologies, as computers, e-mail, internet and their applications have become the major drivers of innovation, growth and social change. This study aims to provide a country study of Turkey with respect to the impact of ICT on the productivity. At the end of the study, longterm significant statistical relationship is found between information and communication technology and productivity in accordance with the literature. 

Yaklaşık 20 yıl önce dijitalleşme ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ekonomik refahı ve uzun vadeli sürdürülebilir verimlilik artışını desteklemektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sayesinde bilgi akışı ve piyasa sınırları genişlemekte, maliyetler azalmakta ve ekonomik büyüme sağlanmaktadır. Diğer bir söylemle, sınırlı bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısına sahip olan ülkelerde maliyetler daha yüksek, bilgi akışı daha az, pazar fırsatları daha kısıtlı olmakta ve dolayısıyla daha düşük gelir elde edilmesi gibi çeşitli ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu yüzden, son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri hem akademisyenler hem de politika uygulayıcıları tarafından dikkat çeken bir konu haline gelmektedir. Son on yılda, bilgisayar, e-mail, internet kullanımı gibi bilgi ve iletişim teknolojileri araçları, yeniliği, büyümeyi ve sosyal değişimi teşvik eden en önemli araçlardır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin verimlilik üzerine olan etkisinin Türkiye için ortaya konulmasıdır. Uygulama sonucunda, bilgi ve iletişim teknolojileri ile verimlilik arasında literatüre uyumlu olarak uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu kanıtlanmıştır.