Gebelikte Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Uygulamaları ile İlişkisi ve Etkileyen Faktörler


ARIÖZ DÜZGÜN A. , GÖZÜYEŞİL E.

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6 - 09 Kasım 2019