YENI SENTEZLENEN HIPOKSI İNDÜKLENEBILIRFAKTÖR (HIF) İNHIBITÖRLERININ A549HÜCRELERINDE APOPTOZIS VE HIF1AEKSPRESYONUNA ETKISI