Doğrudan Yabancı Yatırımların Sosyo-Politik Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz


ÖZAYTÜRK G., MİKE F.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, no.14, pp.97-107, 2016 (Peer-Reviewed Journal)