Hükümlünün Mahrem Görüşme Hakkı -İslam Hukuku ve Ürdün Kanunu Arasında Mukayeseli Bir İnceleme-


HAYTA M.

Necmeddin Erbakan Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.37, ss.89-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 37 Konu: 37
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Necmeddin Erbakan Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.89-114

Özet

İslam hukuku, caydırıcı bir ta’zîr cezası olması bakımından hapisten amaçladığı ile kanuna aykırı davranmasına ve meşru bir cezayı hak etmesine rağmen insanî hakları elinden alınmayan bir insan olması bakımından mahkûm hakkı arasında bir denge kurarak mahkûmun onur ve haysiyetini koruyan çeşitli hakları kabul etmiştir. İşte bu haklardan birisi de çağdaş bilginlerce mahrem görüşme diye tanımlanan cezaevinde mahkûmun eşiyle buluşma hakkıdır. Bu araştırma, bu görüşe yöneltilen itirazları reddederek ve bu konuda cumhur fukahânın yaklaşımını da tercih ederek söz konusu hakkı İslam hukuku tarafından temellendirmek amacıyla yazılmıştır. Bu araştırma ayrıca mahrem görüşme (şer’î halvet) hakkına yönelik İslam hukukunun tutumuyla Ürdün kanununun tutumu arasında mukayese yapmaktadır.

Islamic Jurisprudence recognized numerous rights for the prisoner maintaining his dignity and humanity. In doing so, it maintains a balance between the legislator’s intentionality in imposing the determent imprisonment and the prisoner’s right to not waste his humanity despite his deserving the legal penalty. These rights include the prisoner’s right to have legitimate privacy with his spouse inside the prison. The paper established the legal foundation of this right. It addressed the objections that might be raised in this regard outweighing the opinion of the General Jurisprudents’ Consensus. The study offered a comparative discussion between Sharica position and that of the Jordanian Law.