Farklı Alıştırma Sıcaklıklarında Blektetra (Gymnocorymbus ternetzi) ve Konkinyusun (Pethia conchonius) Termal Tolerans Parametrelerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Yanar M. , Evliyaoğlu E. , Erdoğan E.

International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.709-712

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.709-712

Abstract

Thermal tolerance parameters of Black tetra (Gymnocorymbus ternetzi) and Rosy barb (Pethia conchonius) at three acclimation temperatures were determined in the study. The CTMin values at 20, 24 28°C acclimation temperature were 8.13, 9.57, 11.10 °C respectively for Black tetra and 6.60, 7.53, 8.83°C for Rosy burb, While CTMax values were 36.03, 37.50, 39,60°C for Black tetra and 34.80, 36.10, 37.60°C for Rosy burb. Accordingly, acclimation temperature affected the lower and upper temperature tolerances of fish by 2-4 °C. The CTMin ARR values varied between 35-38°C in Black tetra and 0.23-0.32°C in Rosy burb, While CTMax ARR ranged between 0.36-0.52° C in Black tetra and 33-38°C in Rosy burb depending on acclimation temperature. Thermal tolerance polygon area of Black tetra (224.5 °C2 )and Rosy burb (228.2 C°) were almost similar. The fact that both fish species have lower temperature tolerances is limits their geographic distribution and aquaculture in subtropical climates where the water temperature drops to 10 ° C in winter.

Çalışmada üç alıştırma sıcaklığında Blektetra (Gymnocorymbus ternetzi) ve Konkinyusun (Pethia conchoniusi) termal tolerans parametreleri belirlenmiştir. 20, 24 ve 28°C alıştırma sıcaklıklarında Blektetranın CTMin değerleri sırasıyla 8.13, 9.57, 11.10 °C iken, Konkinyusun 6.60, 7.53, 8.83°C; Blektetranın CTMax değerleri 36.03, 37.50, 39,60°C iken, Konkinyusun 34.80, 36.10, 37.60°C olarak gerçekleşmiştir. Buna göre alıştırma sıcaklıkları balıkların alt ve üst sıcaklık toleranslarını 2 -4°C etkilemiştir. CTMin ARR değerleri alıştırma sıcaklıklarına bağlı olarak Blektetrada 0.35-0.38C, Konkinyusta 23-32°C arasında değişirken, CTMax ARR değerleri Blektetrada 0.36-0.52, Konkinyusta 0.33-38 arasında değişmiştir. Blektetranın termal tolerans poligon alanı (224.5°C2 ) Konkinyusa (228.3°C2 ) yakın çıkmıştır. İki balık türünün alt sıcaklık toleranslarının düşük olması, kışın su sıcaklığının 10°C’ye düştüğü subtropikal iklimlerde bu balıkların coğrafik dağılımlarını ve yetiştiriciliklerini sınırlar.