GÖRSEL BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL ÇİZGİ ROMAN TASARIMI: GEZDİM, GÖRDÜM, ÖĞRETTİM


Creative Commons License

Ak M. M., Erdoğan M. F., İlhan G. O.

Journal of History School, no.47, pp.2458-2484, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/joh.44172
  • Journal Name: Journal of History School
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2458-2484
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Her öğrenci farklı öğrenme stiline sahiptir ve bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken birden çok duyuya hitap etmeleri gerekmektedir. Bunu yapabilmenin kolay ve etkili yollarından biri ise derslerde çeşitli öğretim araç ve materyallerinden yararlanmaktır. Materyaller, doğru ve gerekli yerlerde kullanıldıklarında farklı duyulara hitap ederek çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. Materyal geliştirmek ve geliştirilen aracı eğitim ortamlarında kullanmak öğrenmeye ciddi katkılar sağlamaktadır. Farklı türde bir materyal kullanımı hem öğrenci hem de öğretmen için yeni bir motivasyon kaynağıdır. Bu açıdan kullanılabilecek materyallerden birisi de çizgi romanlardır. Kendi tarihsel seyri içerisinde zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da hala geniş bir okuyucu grubuna sahip olan çizgi romanların eğitimde bir materyal olarak kullanımı özellikle popüler olduğu ülkelerde oldukça yaygındır. Yazıyı ve görseli bir araya getirmesi, sanatsal gücü ve eğlenceli oluşu eğitimin bazı seviyelerinde tercih edilmesini sağlamıştır. Günümüzde sadece elle değil web üzerinden de çizgi roman oluşturma fırsatının olması özellikle eğitimcilerin işini kolaylaştırmış, kendi alanlarına ve hedefledikleri kazanıma göre ürünler çıkarma şansı vermiştir. Böylece hem daha hızlı hem de amaca uygun eğitici çizgi romanlar ortaya çıkmıştır. Bu araştırma için de Web ortamı üzerinde yer alan birçok farklı çizgi roman sitesinden birisi olan Pixton isimli tasarlama sitesi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar’’ kazanımı temele alınarak 32 kareden oluşan bir eğitici çizgi roman materyali tasarlanmıştır. Çalışmada bahsi geçen kazanımın yanı sıra “öğrencilerin çocuk haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak” da ayrı bir kazanım olarak görülmüştür. Demokrasi gibi somut olmayan ve bu nedenle öğrenciler tarafından anlaşılması güç olabilecek bir kavramı ve onunla ilgili yine somut olmayan eşitlik, adalet, özgürlük, hoşgörü gibi değerleri öğrencilere aktarırken çizgi roman gibi görsel öğelerle bolca desteklenmiş ve somut bir materyalden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ayrıca sözel konuların ağırlıklı olduğu Sosyal Bilgiler dersleri, günümüzde büyük oranda düz anlatım tekniğinin tekeline hapsolmuş durumdadır. Sosyal Bilgiler derslerini bu tekelden kurtarmak için derslerinde farklı yöntem ve tekniklerle birlikte farklı materyalleri de kullanan öğretmenlerin varlığı önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen bu materyalin eğitim ortamlarında çizgi romanları kullanmak isteyen ya da kullanma konusunda tereddüt yaşayan eğitimcilere bir referans kaynağı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Eğitici Çizgi Roman, Görsel Materyal, Etkin Vatandaşlık, Dijital Çizgi Roman