Taşlı Soliter Böbrekli Çocuk Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi


İZOL V. , KARKİN K., AKDOĞAN N., Ok F., ARIDOĞAN İ. A. , SATAR N.

14. Pediatrik Üroloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye