Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği


Creative Commons License

ışık v., ÖZTORNACI B.

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.161-167, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161-167
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Cooperatives are becoming more and more important day by day and they are key to solving many problems especially in rural areas. In many scientific studies on the agricultural cooperative in Turkey it is understood not provide the desired level of success. Employees' job satisfaction and organizational commitment are the most important factors affecting the success of organizations such as cooperatives. In this study, job satisfaction and organizational commitment levels of Tire Dairy Cooperative employees were determined and the factors affecting them were analyzed by factor analysis method. According to the findings of the research, it was concluded that the cooperative employees found the promotion opportunities in the workplace insufficient, they wanted a working environment in which they could freely express their ideas and they wanted to have more say in the decisions taken about the cooperative.

Her geçen gün önemi daha çok anlaşılan kooperatifçilik, özellikle kırsal alanda yaşanan pek çok sorunun çözümünde kilit öneme sahiptir. Türkiye’de tarımsal kooperatiflere dair yapılan pek çok bilimsel araştırmada ise kooperatiflerin istenilen düzeyde başarı sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Kooperatif gibi örgütlerin başarılarını etkileyen önemli faktörlerin başında çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları gelmektedir. Bu araştırmada Tire Süt Kooperatifi çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri tespit edilmiş ve bunlara etki eden faktörler, faktör analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre kooperatif çalışanlarının işyerinde terfi imkanlarını yetersiz buldukları, kendi fikirlerini özgürce açıklayabilecekleri bir çalışma ortamı istedikleri ve de kooperatife dair alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.