Şizofreni fare modeli oluşumunda kullanilan MK801 in fare hipotalamik GT 1 7 nöronal hücrelerinde şizofreni ilişkili genlerin mrna ekspresyonlarına etkisi


barç e. d. , akıllıoğlu k., ILGAZ N. S. , KOCATÜRK SEL S. , cömertpay g., YILMAZ M. B.

1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 26 - 28 Ekim 2016