Farklı Sıcaklıkların Avcı Böcek Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae )?un Gelişme Ve Ureme Gücüne Etkileri


SATAR G. , Uygun N.

Türkiye II Bitki Koruma Kongres, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2009, ss.168

  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.168

Özet

 Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında,  Aphis gossypii Glover, Aphis spiraecola Patch, Aphis craccivora Koch, Toxoptera aurantii B.de F., Myzus persicae Sulzer. olmak üzere beş zararlı yaprakbiti türü belirlenmiştir. Bu zararlı türler üzerinde beslenen birçok predatör ve parazitoit tür mevcuttur. En sık rastlanan avcı türlerden biri de Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)’ tur. Bu türe çok sık rastlanmasına rağmen üzerinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Mevcut çalışmalar ise doğada yapılan birkaç survey çalışması ile farklı avlarla yapılan bir biyolojik çalışmadan ibarettir.

Ancak bu türün biyolojik mücadelede de kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için biyolojisi ve ekolojik isteklerinin daha detaylı araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışma ele alınmış olup, ilk aşamada farklı sıcaklıkların S. subvillosus’ un ergin öncesi dönemlerinin gelişme süresi ve ölüm oranları ile erginlerin preovipozisyon, ovipozisyon ve postovipozisyon süreleri ve bıraktıkları yumurta sayılarına etkilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışma labaratuvar koşullarında yürütülmüş olup av olarak turunçgil alanlarında etkin bir zararlı olan Aphis gossypi (Homoptera: Aphididae) kullanılmıştır. A.gossypii üretimi için  konukçu bitki olarak pamuk bitkisi kullanılmıştır. Çalışma petri kapları içerisinde 15, 20, 25, 30, 35±1 ºC sabit ve 25-35±1 ºC değişken sıcaklıklıklar olmak üzere altı farklı sıcaklık ve %60±10 orantılı nem bulunan uzun gün (16:8) aydınlatmalı iklim dolapları içerisinde 30 ar tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sonucunda artan sıcaklıkla birlikte ergin öncesi gelişme dönemlerinde kısalma olduğu saptanmıştır. Avcının 15±1 ºC de ergin öncesi dönemlerini tamamlayamadığını, 35±1 ºC de ise yumurtadan çıkış olmadığı belirlenmiştir.  En kısa gelişme süresi 30 ºC  de 14,2  gün, en uzun 20 ºC de 30,5 gün olarak belirlenmiştir. Gelişimini tamamladığı sıcaklıklarda en yüksek ölümün %28 ile 20 ±1 ºC de, en düşük ölümün %19,90  ile 25 ºC olduğu belirlenmiştir. En yüksek dişi ömrü  133 gün ile 20 ºC, en düşük 63 gün ile  30 ºC de belirlenmiştir. En yüksek dişi/erkek oranı  değişken sıcaklık 25-35 ºC de %57 iken, en düşük oran ise %47 ile 25 ºC de belirlenmiştir. Ergin ömrü boyunca bırakılan en yüksek ortalama toplam yumurta sayısı 30 ºC de 474,5adet, en düşük  20 ºC de 250,8 adet olarak belirlenmiştir. Ovipozisyon periyodu süresince bırakılan ortalama  günlük yumurta sayısı ise  en yüksek 30 ºC de 11,17adet iken, en düşük 20 ºC de 3,00 olmuştur.

S. subvillosus’ un   ergin öncesi gelişme süreleri, ölüm oranları ile erginlerin yaşam süreleri ve bıraktıkları yumurta sayılarına dayanarak avcı böceğin net üreme gücü (Ro), kalıtsal üreme yeteneği (rm) ve ortalama döl süresi (To) hesaplanmış, elde edilen verilere dayanaılarak  en uygun sıcaklığın 30 ºC  olduğu ortaya çıkarılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Scymnus  subvillosus, farklı sıcaklıklar, biyolojik özellikler, yaşam çizelgeleri