Mapping of Land Surface Temperature Using Landsat-8 Satellite Data Based on the Radiative Transfer Equation


Creative Commons License

Şekertekin A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.769-777, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35414/akufemubid.559576
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.769-777

Abstract

Bu çalışmanın amacı Landsat-8 uydu verileri ve Işınım Transferi Denklemi (RTE) kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklığının (YYS) konumsal olarak elde edilmesidir. Çalışma kapsamında 27 Eylül 2018 tarihli Landsat-8 verisi kullanılmış ve Adana ili Ceyhan ilçe sınırları çalışma alanı olarak seçilmiştir. RTE yöntemi ile YYS çıkarımında atmosferik geçirgenlik (), aşağı yönlü atmosferik ışınım () ve yukarı yönlü atmosferik ışınım () gerekli atmosferik parametrelerdir. Bu parametreler, Amerikan Uzay Ajansı (NASA) tarafından çevrimiçi yayınlanan atmosferik düzeltme parametresi hesaplayıcı tarafından hesaplanmıştır. YYS çıkarımında bir diğer önemli parametre olan yüzey yayınırlığı () Normalize Fark Bitki İndeksi (NDVI) kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda YYS haritası oluşturulmuş ve aynı gün alınan MODIS YYS verisi ile çapraz doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Doğruluk analizi sonucunda korelasyon katsayısı 0.91 ve Karesel Ortalama Hata (KOH) 3.93 K olarak belirlenmiştir. RTE yöntemi kullanılarak hızlı bir şekilde YYS haritalarının üretimi ile zamansal ve konumsal analizler yapılarak bölgesel iklim değişikliği çalışmalarında önemli sonuçlar elde edilecektir.