Lokal ve sistemik mezenkimal kök hücre transplantasyonunun mononöropati oluşturulan farelerde nöropatik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması


KIROĞLU O. , MAYTALMAN E., ALIZADEH YEGANI A., AKSU F.

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye