Kuşeyrî? nin ?Luma? fi?l-İtikâd? Adlı Akâid Risalesinin Çeviri ve Değerlendirilmesi


ŞIK İ.

Ç.Ü.İ.F.D., vol.8, no.2, pp.205-214, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Ç.Ü.İ.F.D.
  • Page Numbers: pp.205-214

Abstract

Translation and Evaluation of the Work of Al-Qushayri which has Titled

“Luma’ fi’l-İ’tikâd”

Citation/©-

 

 

Şık, İ. (2008). Translation and Evaluation of the Work of Al-Qushayri

which has Titled “Luma’ fi’l-İ’tikâd”, Çukurova University Journal of Faculty of

Divinity, 8 (2), 199-209.

Abstract

 

 

-

Kuşeyrî have important effect to became systematized in the Islamic

Sufism’ tradition. He presented detalied information and opoinion in his work that

they interested with Asharism is from Ehl-i Sunne’ theology scholls have

contiributed to spread and know. This article is very important for theology

because of author who adopted to Ashari theology’ understanding. Additaional

Kuşeyri stressed strong belief that leaned to Quran in this work

 

.

Key Words-

 

 

 

Kuşeyrî, Theology of Ashari, Theologial interpretation, belief

Özet-

 

 

Kuşeyrî, Eş’ari kelam anlayışını benimsemiş ve bu ekolün hararetli bir savunucusu olmuştur.

Tasavvuf geleneğinin Ehl-i Sünnet çizgisine bağlı olarak sistemleşmesine önemli katkıları olan

Kuşeyrî hem bir Sufî olarak tasavvuf hakkında detaylı bilgi ve görüşler sunduğu gibi hem de Ehl-i

Sünnet kelam ekollerinden Eş’arilik hakkında yaptığı çalışmalarla bu mezhebin görüş ve düşüncelerinin

bilinmesine ve yayılmasına olumlu yönde katkı vermiştir.Kuşeyrî’nin itikad risaleleri yazmadaki

amacı doğru inanç ve salih amel birlikteliğini vurgulamaktır. O bu açıdan Kur’an’a dayanan

sağlam bir itikadın kaçınılmaz olduğuna sıklıkla değinir. Kuşeyrî’nin bu konudaki hassasiyeti tasavvuf

ve kelam ilimleri arasında olması gereken sıkı diyaloga örneklik teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler-

 

 

Kuşeyrî, itikad, kelam sistemi, Eş’arilik