PARTIAL LEFT ANOMALOUS PULMONARY VENOUS RETURN; A RARE CASE


Özandaç Polat S., Özşahin E., Köse S., Tunç M., Vurallı D., Göker P.

BİLTEK-VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Paris, France, 24 - 26 October 2023, vol.8, pp.229-230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 8
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.229-230
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

İlk kez 1739 yılında Winslow tarafından tanımlanan parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi (PPVDA) nadir görülen bir konjenital durumu ifade eder ve yetişkinlerde görülme sıklığı %0,1-%0,4'tür. Pulmoner venler yanlışlıkla vena cava superior’a (VCS) veya doğrudan atrium dextrum’a drene olur. Bu yazıda, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi olan bir olgunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulgularını sunmayı amaçladık. Bu yazıda hipertansiyon ve nefes darlığı şikayetleri olan 37 yaşında bir erkek hastaya ait vakayı sunmaktayız. Kan basıncı 150/90mm/hg olarak ölçüldü. Toraks BT anjiyografide parsiyel sol superior pulmoner venöz dönüş anomalisi saptandı ve kalbin sağ tarafında küçük bir dilatasyon vardı. Arcus aorta’nın sol lateralinde, akciğer sol üst lobundan sol brakiyosefalik vene drene olan venöz yapı izlendi. Sol üst pulmoner ven hipoplastik görünümdedir. Akciğer parankimi ve üst batın organları normal görünümdedir. Nadir ve sessiz seyreden bir anomali olan PPVDA'nın veya eşlik edebilecek diğer kardiyak anomalilerin varlığının bilinmesi, cerrah ve radyolog gibi klinisyenlere vasküler hasarın önlenmesi, olası komplikasyonların azaltılması, erken tedavi şansının elde edilmesi ve gerekli tedavinin planlanması açısından yardımcı olacaktır. PPVDA'nın anatomisinin bilinmesi aynı zamanda gelişebilecek vasküler hasarın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, cerrahi ve radyolojik prosedürler için topografik ve klinik önemi nedeniyle bu tür varyasyonların kapsamlı bir şekilde araştırılması ve ortaya çıkarılması önem arz eder.