Bazik mavi 41 boyar maddesinin canlı aktif çamur biyokütlesi tarafından adsorpsiyonunun yalancı izotermlere uygulanması Cilt 19 Sayı no 1 sayfa 187 193 2004


BAŞIBÜYÜK M., ÇAKMAK M. E., KESKİNKAN O., ARSLAN H.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.187-193, 2004 (Peer-Reviewed Journal)