DÖVİZ KURUNUN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PETROL ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Özhan E., Kandır S. Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.132-141, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 30 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.35379/cusosbil.824910
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.132-141

Özet

Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun BİST’de petrol ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay getirileri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma boyunca kullanılan bu şirketler için petrol şirketleri terimi kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi olarak basit regresyon kullanılmıştır. Analiz, 2000:07 – 2019:08 dönemi için BİST’de faaliyet gösteren 4 petrol şirketi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan regresyon modelinde; petrol şirketlerinin pay getirileri bağımlı değişken, döviz kuru verileri ve BİST 100 endeksi bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Ayrıca, analiz sonucuna göre paylara ait regresyon modellerinde BİST 100 endeksine ait olasılıkların tümü %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlı bulunurken, döviz kuruna ait olasılıklar istatistiksel bakımdan anlamlı bulunmamıştır.