Geriatrik hastalarda intrakraniyal menengiomlar 70 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi


MENEKŞE G., ÖKTEN A. İ. , ATEŞ T., ARSLAN A., BOĞA Z., ÇAPRAZ M., ...Daha Fazla

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 Nisan - 04 Ağustos 2014

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye