PARAPAGUS İKİZLERİN FÖTAL EKOKARDİYOGRAFİK İNCELEMESİ İKİ OLGU SUNUMU


ÖZBARLAS N. , ERDEM S. , DEMİR F. , DEMİR H., BÜYÜKKURT S.

XV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 20 - 23 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri