Comparison of Pre- and In-Service Preschool Teachers' Mathematical Anxiety and Beliefs about Mathematics for Preschoolers


ASLAN D.

Academic Research International, cilt.4, ss.225-230, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Academic Research International
  • Sayfa Sayıları: ss.225-230

Özet

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının matematiksel kaygılarının ve küçük çocuklar için matematik eğitimine ilişkin inançlarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem 100 okul öncesi öğretmen adayı (50 tane birinci sınıf ve 50 tane son sınıf) ve 50 okul öncesi öğretmeninden meydana gelmekteydi. Veri toplama araçları olarak “İnanç Anketi” ve “Matematik Kaygı Ölçeği” kullanıldı. Sonuçlar okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen adaylarına göre daha fazla matematik kaygısına sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen adaylarına göre daha yüksek küçük çocuklara matematik eğitimine ilişkin inanç düzeyine sahip oldukları saptanmıştır. Dahası, matematik eğitimi dersi almış olan son sınıf öğretmen adaylarının henüz bu dersi almamış olan birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek inanç düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.

This study was conducted to investigate pre- and in-service preschool teachers’
mathematical anxiety and beliefs about mathematics for young children. The sample
included 100 pre-service preschool teachers (50 first grade and 50 last grade preservice
teachers) and 50 in-service preschool teachers. As data collection tools
“Beliefs Survey” and “Math Anxiety Scale” were used. Findings indicate that inservice
teachers had more mathematical anxiety score than pre-service teachers. Also
in-service teachers had higher beliefs score than pre-service teachers. Indeed, last
grade pre-service teacher who had taken the course about mathematics education in
preschool had higher beliefs score than first grade pre-service teachers who had not
taken that course.