Some Quality Specifications of Corn Alfalfa Silage in Different Amounts


Creative Commons License

DURU A., AKSU ELMALI D., DURU M., CİNLİ H.

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.1652-1657

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kilis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1652-1657
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, some quality specifications of silage obtained from corn and alfalfa mixtures in different amounts were examined. Corn and alfalfa grown in Hatay province was used. 5 groups were formed –each repeated 3 times- as 100% corn, 100% alfalfa, 75%alfalfa+25%corn, 50%alfalfa+50%corn and 25%alfalfa+75%corn in the test. 0.1% salt was added to silage in each group. The results of the experiment; It is determined that silage pH was increased (P<0.0001) in direct proportion to alfalfa amount except for the group contained 25% alfalfa. A significant difference wasn’t identified between 100% corn and 25% alfalfa groups in terms of fleig numbers calculated in terms of silage nutrient ingredient. These two groups’ fleig scores were higher than the other groups significantly (P<0.0001). However, it is determined that 100% alfalfa group had the lowest fleig score significantly (P<0.0001).
As a result, the conclusion was reached that good quality silage in 25%alfalfa+75% corn amount can be obtained as 100% corn silage in terms of some nutrients.
Key words: Alfalfa, corn, silage quality specifications, roughage

Bu çalışmada, farklı düzeylerde mısır ve yonca karışımlarından elde edilen silajların bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Araştırmada Hatay yöresinde yetiştirilen mısır ve yonca kullanılmıştır. Deneme %100 mısır, %100 yonca, %75 yonca+%25 mısır, %50 yonca+%50 mısır ve %25 yonca +%75 mısır olmak üzere, her biri 3 tekrarlı 5 gruptan oluşmuştur. Her bir gruptaki silajlara %0.1 tuz ilave edilmiştir. Deneme sonunda yonca oranı arttıkça %25 yonca içeren grup hariç, silaj pH’sının önemli miktarda arttığı (P<0.0001) belirlenmiştir. Silaj besin madde içeriklerine göre hesaplanan fleig puanlarında da %100 mısır ve %25 yonca grubu arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. Bu iki grubun fleig puanları anlamlı düzeyde diğer gruplardan yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.0001). En düşük fleig puanına ise, anlamlı düzeyde (P<0.0001) %100 yonca grubunun sahip olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, bu araştırmada %25 yonca+%75 mısır oranında da bazı besin maddeleri bakımından %100 mısır silajına benzer olarak iyi kalitede silaj elde edilebileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yonca, mısır, silaj kalite özellikleri, kaba yem.