Ventrikülo peritoneal şant sonrası gelişen kalsifiye çok membranlı kronik subdural hematom olgu sunumu


ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , ARSLAN A., GÜZEL E., GÜZEL A.

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2011

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye