içme sularının dezenfeksiyonunda nano materyallerin kullanımı


BALCI B. , Erkurt F. E. , TURAN E. S.

4. uluslararası biyosidal kongresi, 25 - 29 Mart 2018