Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital


Creative Commons License

Çetin Duran A., Kibar F. , Çetiner S. , Yaman A.

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.74, no.3, pp.201-210, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 74 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.5505/turkhijyen.2017.24471
  • Title of Journal : Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology
  • Page Numbers: pp.201-210

Abstract

Amaç: HCV’nin neden olduğu kronik karaciğer

hastalığının tedavi ve takibinde genotiplerin

belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada,

HCV genotiplemesi için Çukurova Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarına gönderilen

kan örneklerinde elde edilen sonuçlar ve hasta dosya

bilgileri kayıtlardan incelenerek bölgemizdeki HCV

genotiplerinin dağılımı ve bulaş yolları belirlenmiştir.