PH OPTIMIZATION OF THE BIOSENSOR DEVELOPED FOR THEDETERMINATION OF CARBONDIOXIDE


İlhan A., KARTLAŞMIŞ K. , KÖKBAŞ U. , TULİ A. , KAYRIN L.

Uluslararsı Biyokimya Kongresi, 19 - 23 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri