Melez Mısır Islahında In Vivo Katlanmış Haploid Tekniğinde kullanılan Farklı Inducer Genotiplerinin Haploid İndirgenme Oranlarının Belirlenmesi


Cerit İ., Cömertpay G., Oyucu R., Çakır B., HATİPOĞLU R., ÖZKAN H.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.52-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)