Dokuma Kumaş Tasarımında Yaratıcılık İçin Bir Yöntem Önerisi


Creative Commons License

HALAÇELİ METLİOĞLU H.

YEDİ, cilt.1, no.1, ss.41-50, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: YEDİ
  • Sayfa Sayıları: ss.41-50

Özet

Günümüz giysilik kumaş modasında son yıllarda tüvit, kazayağı, merdiven gibi klasik görünümlü kumaşların yeni malzemeve teknolojik işlemlerle yorumlanarak güncellendiği görülmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada, lisans eğitimigören ve dokuma tasarım dersi alan öğrencilerin renk örgü efektleri ile elde edilen klasik kumaş tasarımını yeni bir yorumlaatkı lanseli yapı ile elde ederek yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve dokuma kumaşlar için yeni yüzeyler elde etmeleri hedeflenmiştir. Öğrenciler, bir sinema filminden yola çıkarak seçtikleri tema doğrultusunda kumaşın fiziksel ve estetik tasarım unsurlarını oluşturan renk, malzeme seçimi, örgü ve yapıyı etüt ederek tasarım yapmışlardır