Primer Anti-Tüberküloz İlaçlara Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında Ethambutol Direnci ile İlişkili embB Gen Mutasyonlarının Araştırılması.


KURNAZ N., TEZCAN ÜLGER S., ASLAN G., KÖKSAL F.

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, 28 - 30 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri