ULUSAL TELEVİZYONLARDAKİ DİNİ SOHBET PROGRAMLARININ ANLAM VE GÖRÜNTÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N.

SELÇUK İLETİŞİM, vol.4, no.2, pp.186-198, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : SELÇUK İLETİŞİM
  • Page Numbers: pp.186-198

Abstract

THE ANALYSIS OF THE RELIGIOUS DISCUSSION PROGRAMS

IN NATIONAL TV IN TERMS OF MEANING AND IMAGING

ABSTRACT

The perception of a subject covered in the media by a reader or an audience depends on the space allocated for the related subject and terms and discourse used in the news. As being the most important medium of the media, one of the functions of the TV is to disseminate educational messages and to help inform society. Sometimes in Turkey Networks involve religious programs. In accordance with the public service approach, that how much and in what ways religious subjects, one of the areas that the society needs to be informed, are constituted on TV is the main problem that this paper attempts to examine. To this purpose, seven TV channels were examined for one month period from September 15 to October 14, 2004, and the data obtained from these channels were evaluated using narrative-structural analysis, semiological and content analyses techniques.

Keywords: Religion, TV programs, content analysis, narrative structural analysis, semiological

analysis.

 

 

ÖZET

Medyada bir konunun okuyucu ya da izleyici tarafından algılanma biçimi, o konuya ilişkin medyada ayrılan alan ve kullanılan kelime ve ifadelere bağlıdır. Medyanın en önemli kolu olan televizyonun işlevlerinden birisi de eğitici mesajlar oluşturmak ve toplumun bilgilenmesine katkıda bulunmaktır. Dini konulara ilişkin Türkiye'deki ulusal televizyonlarda zaman zaman yayınlara rastlanmaktadır.Kamu hizmeti yayıncılığı anlayışına uygun olarak, toplumun bilgilendirilmesi gereken konulardan birisi olan dini konuların televizyon kanallarında ne oranda ve ne tarzda yer aldığının incelenmesi bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu amaçla ulusal yedi televizyon kanalı 15 Eylül-14 Ekim 2004 tarihleri arasında bir ay süresince incelenmiş ve elde edilen veriler anlatısal yapı çözümleme, göstergebilimsel çözümleme ve içerik çözümleme analiz teknikleriyle değerlendirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Din, TV programları, içerik çözümlemesi, anlambilimsel çözümleme, göstergebilimsel çözümleme.