L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri: Üç Olgu Sunumu


İNCECİK F. , KOR D. , GÜL MERT G. , HERGÜNER M. Ö. , ALTUNBAŞAK Ş. , ÖNENLİ MUNGAN H. N.

Uluslararası Katılımlı 12. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1 - 04 Mayıs 2013