Brown HT (E155)’in in vitro İnsan Periferal LenfositlerindeMikronukleus Oluşumu Üzerine Etkileri


ÇELİK R., HÜSUNET M. T. , İstifli E. S. , İLA H. B.

3. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC 2018), 24 - 26 Ekim 2018