A retrospective study of implant-abutment connections affects on implant success: A pilot study


USLU F. , EVLİCE B. , BENLİDAYI M. E. , UÇAR Y.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri