Ortalama Trombosı̇t Hacmı̇ ve Platelet Düzeylerı̇nı̇n Helı̇cobacter Pylorı̇ ve Gastrı̇t İle ilı̇şkı̇lerı̇


AĞIN M.

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye