İntrakraniyal epidermoid tümörler 35 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi


GÜNER M., ATEŞ T., ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , YURDAL G., UYSAL İ., ...Daha Fazla

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 Nisan - 04 Ağustos 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye